سمعک‌ها در بهبود شنوایی و درک گفتار افراد دارای کم شنوایی انتقالی و حسی‌عصبی سودمند هستند. کم شنوایی انتقالی معمولا در اثر آسیب پرده گوش، استخوانچه‌های گوش میانی و کم شنوایی حسی‌عصبی در اثر آسیب به سلول‌های حسی کوچکی به‌نام سلول‌های موئی اتفاق می‌افتد. این آسیب‌ها ممکن است در اثر عفونت، بیماری‌ها، افزایش سن، نویز…

خوشبختانه تکنولوژی سمعک‌ها پیشرفته‌تر شده‌اند و از نظر اندازه هم خیلی کوچک شده‌اند. اکنون سمعک‌ها متناسب با نیازهای افراد کم شنوا طراحی می‌شوند و این امکان را به افراد کم شنوا می‌دهند تا همانند سایرین در همه جنبه‌های زندگی فعال و با اعتماد به نفس مشارکت داشته باشند. دریافت سمعک دارای 3 مرحله است: تشخیص…

به این سوال از دو دیدگاه می توان جواب داد؛ یکی از دیدگاه علم پزشکی و دیگر از دیدگاه علم الکترونیک. از نظر علم پزشکی سمعک چیست؟ از نظر پزشکی سمعک (Hearing Aid) دستگاهی است که به بهبود شنوایی افراد کم‌ شنوا کمک می‌کند. از نظر علم الکترونیک سمعک چیست؟ سمعک دستگاه الکترونیک کوچکی است…