سمعک‌ها در بهبود شنوایی و درک گفتار افراد دارای کم شنوایی انتقالی و حسی‌عصبی سودمند هستند. کم شنوایی انتقالی معمولا در...
خوشبختانه تکنولوژی سمعک‌ها پیشرفته‌تر شده‌اند و از نظر اندازه هم خیلی کوچک شده‌اند. اکنون سمعک‌ها متناسب با نیازهای افراد کم شنوا...

سمعک چیست؟

sajad
به این سوال از دو دیدگاه می توان جواب داد؛ یکی از دیدگاه علم پزشکی و دیگر از دیدگاه علم الکترونیک....