بیوگرافی

اینجانب محمد اکبری ادیولوژیست
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشک تهران در رشته ادیولوژی(شنوایی شناسی) با سابقه 30 سال تجربه در این رشته و خدمت به جامعه معلول ناشنوا و یا کم شنوا
تشخیص و تجویز و تنظیم پروتز مورد نیاز مراجعین عزیز که همان سمعک میباشد

آخرین اخبار سایت